Linie energetyczne

Linie energetyczne, konstrukcje stalowe

W oparciu o dostarczone dane wyjściowe jesteśmy w stanie zamodelować pełną linię energetyczną z zastosowaniem programu PLS-CADD. Specjalizujemy  się w modelowaniu konstrukcji kratowych słupów energetycznych przy użyciu programu TOWER oraz rurowych słupów energetycznych przy użyciu programu PLS-POLE. Dla słupów wykonujemy obliczenia nośności według wskazanych norm, projektujemy również wzmocnienia w przypadku budowania modeli istniejących już konstrukcji.  
 
 

Nasza oferta: 

1. Projektowanie linii energetycznych – obliczenia konstrukcji:tower

  • modelowanie konstrukcji w programie TOWER/POLE,
  • sprawdzanie nośności konstrukcji w programie TOWER/POLE zgodnie z normą PN 90/B-03200 (lub inną dostępną normą) w oparciu o otrzymane drzewa obciążeń,
  • optymalizacja konstrukcji,

 

2. Projektowanie linii energetycznych – budowanie trójwymiarowego modelu linii przy pomocy oprogramowania Power Line Systems:

  • modelowanie linii energetycznej w celu wygenerowania drzewa obciążeń, sprawdzenia odstępów izolacyjnych, sprawdzenia nośności przewodów, zgodnie z normą PN-E-05100-1 lub normą europejską EN 50341-3 (NNA dla Polski),
  • optymalizacja przebiegu linii dla nowych inwestycji, iStock_000003701878Medium
  • inwentaryzacja istniejących linii.

 

3. Wykonywanie rysunków wykonawczych konstrukcji słupów,

 

4. Przeprowadzanie obliczeń termicznych przewodów w programie PLS-CADD w oparciu o „CIGRE Brochure 207 - Thermal Behaviour of Overhead Conductors“.

Wykonując analizę obciążalności termicznej linii (tzw. thermal rating), jesteśmy w stanie sprawdzić,  jak bardzo można zwiększyć moc przesyłową linii przy zachowaniu wymaganych odstępów izolacyjnych.

Verkis Polska Sp. z o.o. współpracuje również z firmami wykonującymi skaning laserowy linii przesyłowych. Szczegółowe informacje dotyczące procedury modernizacji linii z wykorzystaniem skaningu laserowego są dostępne w załączonej poniżej prezentacji.

pobierz tutaj

 

5. Szkolenia i pomoc we wdrażaniu oprogramowania firmy Power Line Systems,

Przeprowadzilimy zaawansowane szkolenia obsługi programu dla następujących firm:  ZWSE Rzeszów Sp. z o.o., Energoprojekt-Poznań S.A., Ispol-Projekt Sp. z o.o., Elmonter, Elbud-Projekt Warszawa Sp. z o.o., Elektrobud.

 

6. Współpraca z islandzką firmą macierzystą w szeroko pojętej branży elektroenergetycznej (stacje, systemy kontroli i sterowania dla obiektów elektroenergetycznych, system symulacji sieci energetycznej DIgSILENT PowerFactory).

 

Strongest company 2011